.et-pb-contact-message p { color: #32D190; font-size: 21px; font-weight: 700; text-transform: uppercase; }

HMS & Kvalitet

Vårt arbeid med HMS bygger på internkontrollforskriften og er i h.t. ISO 9001

1.0  DET ER VÅR FILOSOFI AT SELSKAPET SKAL:

 • Være en arbeidsplass uten ulykker og skader på personell eller eiendom
 • Fastsette og nå nye mål for HMS-arbeidet
 • Skape forståelse for en bedre HMS-utførelse av arbeidet
 • Ha et godt miljø mellom medarbeidere
 • Ha medarbeidere som tar personlig ansvar for oppdrag, kunder og bedriftens ressurser.
   

1.1  VI SKAL NÅ MÅLENE VED Å:

 • La alle ledere med linjeansvar skal påta seg ansvar for HMS i bedriften.
 • Videreutvikle systemet for ulykkesrapportering og nesten ulykker for å få en bedre oversikt over hendelser og hendelsesforløp.
 • Kartlegge samarbeidet og rutinene mellom ledelsen, vernetjenesten og operatørene.
 • Distribuere og gjøre kjent HMS-filosofi og HMSK-prosedyrer.
   

1.2  VÅRE GENERELLE PRINSIPPER FOR HMS-STYRING ER:

 • HMS er et lederansvar
 • HMS er et linjeansvar
 • Utarbeidelse og implementering av HMS-filosofien gjøres med ledelsen som aktiv pådriver.
 • Ledelsen på alle nivå foretar jevnlig en HMS-vurdering av sine respektive ansvarsområder.
 • Konkrete mål for HMS-arbeidet skal utarbeides.
 • Systematisere rapportering og undersøkelse av skader og tilløp til skader.
 • Legge vekt på motiverende tiltak for å bedre kommunikasjonsflyten i bedriften. (Møter, rapportering etc.)
 • Opplæring innen HMS skal prioriteres.
   

1.3  HMS-ARBEIDET SKAL ORGANISERES PÅ EN SLIK MÅTE AT:

 • Ansvaret for utførelsen av HMS er utelukkende et linjeansvar.
 • Det omfatter alle ansatte.
 • Det innføres faste HMS-møter på flere nivå.
 • God kommunikasjon skjer begge veier i hele organisasjonen.
 • HMS- ansvarsområde til våre ledere er klart beskrevet.

Siste prosjekt

Lunde bru

 • Overflatebehandling
 • Betongrehabilitering

Eikeli og Trilhus bru

 • Overflatebehandling
 • Betongrehabilitering
 • Dekkeskifte

Solavåg ferjekai

 • Metallisering
 • Overflatebehandling
 • Kjøredekke

Ta kontakt

9 + 13 =

Akerveien 2, 7650 Verdal, Norge

+47 92 05 19 93

christer@chriger.no